Jednolity tekst Statutu TSO po zmianach w dniu 25.05.2014. r

Zarząd TSO informuje wszystkich członków i zainteresowanych, że w dniu 25 maja 2014 roku uchwałą nr 8 Zebranie Przedstawicieli Członków dokonano zmian w Statucie oraz przyjęto jednocześnie jednolity tekst Statutu. Zmiany te zostały zarejestrowane w KRS w dniu 23 czerwca br. Zmiana Statutu była zasadnicza, bowiem Zebranie Przedstawicieli Członków zostało zastąpione Walnym Zgromadzeniem a tym samym zlikwidowano Zebrania Grup Członkowskich.